coccinelle 005

saulutebbb.resized

METODINĖ TARYBA

 • Pirmininkė - Enrika Urbanskytė, vyresnioji mokytoja
 • Pirmininko pavaduotoja - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja 
 • Sekretorė - Virginija Rundzienė, mokytoja
 • Narė - Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Narė - Vilma Juodienė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Jurgita Vaitekūnienė, mokytoja 
 • Narė - Jurgita Makarevičienė, mokytoja 
 • Narė - Greta Piličiauskienė, psichologo asistentė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Oresta Augustananavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja 
 • Narė - Regina Marazienė, mokytoja
 • Narė - Neringa Lebedienė, logopedė
 • Narė - Greta Piličiauskienė, psichologo asistentė
 • Narė - Virginija Rundzienė, mokytoja

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Loreta Levanauskienė, direktorė
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja
 • Narė - Angelė Vasiliauskienė, logopedė
 • Narė - Edita Mikelionienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

ĮSTAIGOS TARYBA

 • Pirmininkas - Gediminas Liaudanskas, bendruomenės atstovas
 • Pirmininko pavaduotoja - Rita Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
 • Sekretorė - Emilija Melnikova, raštvedė
 • Narė - Rūta Margelevičienė, bendruomenės atstovė
 • Narė - Greta Piličiauskienė, bendruomenės atstovė
 • Narys - Modestas Bižys, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas
 • Narė - Daiva Stravinskienė, mokytoja
 • Narė - Jurgita Vaitekūnienė, mokytoja
 • Narys - Antanas Daubaras, kiemsargis

Informaciją teikti elektroniniu paštu:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbo laikas

 Vardas, pavardė, pareigos
I
II
III
IV
V
Pietų pertrauka

Loreta Levanauskienė

Direktorė

 7:30-16:00  7:00-15:30

 10:00-18:30

Priėmimo laikas

14:30-18:30

 7:30-16:00  7:30-16:00

I,II,IV,V - 11:30-12:00

III - 14:00-14:30

 Oresta Augustanavičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00  12:00-12:30

Rita Pranaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30   12:00-12:30

 

Raštvedė

 

 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 12:00-12:30

Loreta Levanauskienė, direktorė

Loreta Levanauskienė, direktorė

 • III vadybinė kvalifikacinė kategorija
 • Direktorės pareigas eina nuo 2018 m.
 • Vadybinio darbo stažas - 11 m.
+370 37 420 165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 • Vyresniosios neformaliojo ugdymo mokytojos (kūno kultūra) kvalifikacinė kategorija
 • Direktorės pavaduotojos ugdymui pareigas eina nuo 2017 m.
+370 37 420 165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rita Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Rita Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

+370 37 420 165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 • 1
 • 2

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.