coccinelle 005

saulutebbb.resized

METODINĖ TARYBA

 • Pirmininkė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Sekretorė - Enrika Urbanskytė, vyresnioji mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Narė - Virginija Rundzienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Vilma Juodienė,mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Jurgita Vaitekūnienė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Jurgita Makarevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Loreta Levanauskienė, direktorė
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Aušra Gudaitienė, vyresnioji mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Angelė Vasiliauskienė, logopedė
 • Narė - Greta Piličiauskienė, psichologė
 • Narė - Vaida Šokelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Loreta Levanauskienė, direktorė
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja
 • Narė - Angelė Vasiliauskienė, logopedė
 • Narė - Edita Mikelionienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

 • Pirmininkė - Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Sekretorė - Indrė Rimkevičienė, mokytoja
 • Narė - Asta Sladkevičienė, mokytoja
 • Narė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja

ĮSTAIGOS TARYBA

 • Pirmininkas - Tomas Makarevičius, bendruomenės atstovas
 • Pirmininko pavaduotojas - Gediminas Liaudanskas, bendruomenės atstovas
 • Pirmininko pavaduotoja - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja
 • Sekretorė - Emilija Melnikova, raštvedė
 • Narys - Gediminas Liaudanskas, bendruomenės atstovas
 • Narė - Simona Keblienė, bendruomenės atstovė
 • Narė - Dovilė Gaižaitienė, auklėtojo padėjėja
 • Narė - Gintarė Raižienė, šokių mokytoja
 • Vilma Juodienė, mokytoja
 • Narė - Asta Sladkevičienė, mokytoja
 • Virginija Rundzienė, mokytoja
 • Aušra Gudaitienė, mokytoja

Darbo laikas

 Vardas, pavardė, pareigos
I
II
III
IV
V
Pietų pertrauka

Loreta Levanauskienė

Direktorė

 7:30-16:00  7:00-15:30

 10:00-18:30

Priėmimo laikas

14:30-18:30

 7:30-16:00  7:30-16:00

I,II,IV,V - 11:30-12:00

III - 14:00-14:30

 Oresta Augustanavičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00  12:00-12:30

Rita Pranaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30   12:00-12:30

 

Raštvedė

 

 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 12:00-12:30

 

 
Vardas, pavardė
Įgytas išsilavinimas
Užimamos pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Loreta Levanauskienė

Baigė: 2006 m. Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį.

2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Direktorė

III-a vadybinė

(suteikta 2010 m.)

Rita Pranaitienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Oresta Augustanavičienė

Baigė: 2008 m. Lietuvos kūno kultūros akademiją, įgijo sveikatos edukologijos bakalauro laipsnį.

2011 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete įgijo visuomenės sveikatos magistro laipsnį

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyresnioji neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra)
Agnė Gropienė Dietistė
Emilija Melnikova Raštvedė
Tomas Jurkšas Kompiuterių specialistas
Angelė Vasiliauskienė

Baigė: Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Įgytas išsilavinimas: aukštasis

Logopedė
Greta Piličiauskienė

 Baigė: Vytauto Didžiojo universitetas

Įgytas išsilavinimas: aukštasis (bakalauras)

Mokytoja, psichologė
 Jurgita Makarevičienė

Baigė: Vilniaus pedagoginis universitetas

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis (bakalauras)

Mokytoja
 Enrika Urbanskytė

Baigė: Vytauto Didžiojo universitetas

Įgytas išsilavinimas : Aukštasis (Magistrantūra)

 Vyr. mokytoja
 Asta Sladkevičienė Mokosi: Šiaulių universitete Mokytoja
 Natalija Kupčinskienė

Baigė: Marijampolės aukštesniąją muzikos mokyklą

Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji mokytoja
 Živilė Raižytė – Loginienė*

Baigė: Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą

Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis

Mokytoja Vyresnioji mokytoja
 Indrė Rimkevičienė

Baigė: Vytauto didžiojo universitetas

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis (bakalauras)

Mokytoja
 Danguolė Ališauskaitė*

Baigė: Kauno kolegiją

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Mokytoja
 Vyresnioji mokytoja

 Vilma Juodienė Mokos: Kauno kolegija Mokytoja
 Virginija Rundzienė

Baigė: Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą

Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis

Mokytoja
Aušra Gudaitienė

Baigė: Kauno kolegija

Įgytas išsilavinimas: aukštasis

Mokytoja
 Regina Marazienė

Baigė: Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Įgytas išsilavinimas: aukštasis

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 Sandra Štabokienė

Baigė: Kauno technologijos universitetas

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis (bakalauras)

Mokytoja
 Fausta Grybauskienė

Baigė: Lietuvos Valstybinė konservatorija

Įgytas išsilavinimas: aukštasis

Muzikos pedagogė
 Eglė Čiudiškienė*

Baigė: Kauno kolegija

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis

Mokytoja
 Jurgita Vaitiekūnienė

Baigė: Lietuvos edukologijos universitetas

Įgytas išsilavinimas: aukštasis (bakalauras)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 Gintarė Raižienė

Baigė: Lietuvos kūno kultūros akademija - bakalauras Lietuvos sporto universitetas

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis (Magistras)

Šokių mokytoja
Sandra Naujokaitienė

 Baigė: Vytauto Didžiojo universitetas

Įgytas išsilavinimas: aukštasis (bakalauras)

Muzikos pedagogė
Eimutė Valančiūtė

Baigė: Prienų ,,Žiburio“ gimnazija

Įgytas išsilavinimas: vidurinis

Mokytoja
Daiva Stravinskienė

 Baigė: Kauno technologijos universitetas

Įgytas išsilavinimas: aukštasis (magistrantūra)

Mokytoja
Agnė Garliauskaitė

 Baigė: Kauno kolegija

Įgytas išsilavinimas: aukštasis

Mokytoja
Irena Sipavičienė Mokytojo padėjėja
Julija Ališauskienė Mokytojo padėjėja
Nijolė Juškevičienė Mokytojo padėjėja
Dovilė Gaižaitienė Mokytojo padėjėja
Lina Buzelienė Mokytojo padėjėja
Daina Ernestina Kondrotienė Mokytojo padėjėja
Brigita Uselienė Mokytojo padėjėja
Aušra Povilaitienė Mokytojo padėjėja
Daiva Masionienė Mokytojo padėjėja
Marija Steponavičienė Virtuvės pagalbinė darbininkė
Irena Grilauskienė Virėja
Odeta Ramutienė Vyr. virėja
Ona Škėmienė Sandėlininkė
Aldas Pranaitis Pastatų priežiūros darbininkas
Antanas Daubaras Kiemsargis
Lina Varanauskienė Valytoja
Gerda Klimavičienė

 Baigė: Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

Įgytas išsilavinimas: specialusis vidurinis

Mokytoja
Gediminas Gricius Pastatų priežiūros darbininkas
Sigutė Zajankauskienė Kiemsargė
Modestas Bižys

Baigė: Lietuvos sporto universitetas

Įgytas išsilavinimas: aukštasis (bakalauras)

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas

Loreta Levanauskienė, direktorė

Loreta Levanauskienė, direktorė

 • III vadybinė kvalifikacinė kategorija
 • Direktorės pareigas eina nuo 2018 m.
 • Vadybinio darbo stažas - 11 m.
+370 37 420 165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 • Vyresniosios neformaliojo ugdymo mokytojos (kūno kultūra) kvalifikacinė kategorija
 • Direktorės pavaduotojos ugdymui pareigas eina nuo 2017 m.
 • Pedagoginio darbo stažas - 7 m.
+370 37 420 165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rita Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Rita Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

+370 37 420 165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 • 1
 • 2

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.