Mūsų darželis facebook icon Phone icon Email icon

coccinelle 005

saulutebbb.resized

METODINĖ TARYBA

 • Pirmininkė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Sekretorė - Enrika Urbanskytė, vyresnioji mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Narė - Virginija Rundzienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Vilma Juodienė,mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Jurgita Vaitekūnienė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Jurgita Makarevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Loreta Levanauskienė, direktorė
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja (priešmokuklinio ugdymo programa)
 • Narė - Aušra Gudaitienė, vyresnioji mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Angelė Vasiliauskienė, logopedė
 • Narė - Greta Piličiauskienė, psichologė
 • Narė - Vaida Šokelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Loreta Levanauskienė, direktorė
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja
 • Narė - Angelė Vasiliauskienė, logopedė
 • Narė - Edita Mikelionienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

 • Pirmininkė - Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Sekretorė - Indrė Rimkevičienė, mokytoja
 • Narė - Asta Sladkevičienė, mokytoja
 • Narė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja

LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS TARYBA

 • Pirmininkas - Tomas Makarevičius, bendruomenės atstovas
 • Pirmininko pavaduotojas -Viktoras Linartas, bendruomenės atstovas
 • Pirmininko pavaduotoja - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja
 • Sekretorė - Emilija Melnikova, raštvedė
 • Narys - Gediminas Liaudanskas, bendruomenės atstovas
 • Narė - Simona Keblienė, bendruomenės atstovė
 • Narė - Dovilė Gaižaitienė, auklėtojo padėjėja
 • Narė - Gintarė Raižienė, šokių mokytoja
 • Narė - Daiva Ernestina Kondrotienė, mokytojo padėjėja
 • Narė - Asta Sladkevičienė, mokytoja

Darbo laikas

 Vardas, pavardė, pareigos
I
II
III
IV
V
Pietų pertrauka

Loreta Levanauskienė

Direktorė

 7:30-16:00  7:00-15:30

 10:00-18:30

Priėmimo laikas

14:30-18:30

 7:30-16:00  7:30-16:00

I,II,IV,V - 11:30-12:00

III - 14:00-14:30

 Oresta Augustanavičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  12:00-12:30

Rita Pranaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

 8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30  8:00-16:30   12:00-12:30

 

Raštvedė

 

 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 12:00-12:30

 

 
Vardas, pavardė
Įgytas išsilavinimas
Užimamos pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Loreta Levanauskienė

Baigė: 2006 m. Viliniaus pedagoginį universitetą, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį.

2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį.

 Direktorė

 III-a vadybinė

(suteikta 2010 m.)

Rita Pranaitienė   Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams  
Oresta Augustanavičienė

Baigė: 2008 m. Lietuvos kūno kultūros akademiją, įgijo sveikatos edukologijos bakalauro laipsnį.

2011 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete įgijo visuomenės sveikatos magistro laipsnį

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyresnioji neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra)
Jurgita Jurkšienė   Duomenų bazės specialistė  
Agnė Gropienė   Dietistė  
Emilija Melnikova   Raštvedė  
Tomas Jurkšas   Kompiuterių specialistas  
Angelė Vasiliauskienė   Logopedė  
Silvija Zingailienė*   Dietistė  
Greta Piličiauskienė   Mokytoja, psichologė  
 Jurgita Makarevičienė

Baigė: Vilniaus pedagoginis universitetas

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis (bakalauras)

 Mokytoja  
 Enrika Urbanskytė

Baigė: Vytauto Didžiojo universitetas

Įgytas išsilavinimas : Aukštasis (Magistrantūra)

 Vyr. mokytoja  
 Asta Sladkevičienė Mokosi: Šiaulių universitete Mokytoja  
 Natalija Kupčinskienė

Baigė: Marijampolės aukštesniąją muzikos mokyklą;

Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 Živilė Raižytė – Loginienė*

Baigė: Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą. 

Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 Indrė Rimkevičienė

Baigė: Vytauto didžiojo universitetas

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis (bakalauras)

Mokytoja  
 Danguolė Ališauskaitė*

Baigė: Kauno kolegiją;

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
mokytoja
 Vyresnioji mokytoja

 

 Vilma Juodienė Mokos: Kauno kolegija Mokytoja  
 Virginija Rundzienė

Baigė: Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą;

Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis

Mokytoja  
Aušra Gudaitienė

Mokytoja  
 Regina Marazienė

Mokytoja  
 Sandra Štabokienė

Baigė: Kauno technologijos universitetas

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis (bakalauras)

Mokytoja  
 Greta Janušaitė

Baigė: Klaipėdos universitetas

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis (bakalauras)

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja  
 Fausta Grybauskienė

Muzikos pedagogė  
 Eglė Čiudiškienė*

Baigė: Kauno kolegija

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis

Mokytoja  
 Jurgita Vaitiekūnienė

Baigė: Marijampolės kolegija

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis

Mokytoja  
 Gintarė Raižienė

Baigė: Lietuvos kūno kultūros akademija - bakalauras Lietuvos sporto universitetas

Įgytas išsilavinimas: Aukštasis (Magistras)

Šokių mokytoja  
Sandra Naujokaitienė Muzikos pedagogė  
Eimutė Valančiūtė

Mokytoja  
Daiva Stravinskienė Mokytoja  
Agnė Garliauskaitė   Mokytoja  
Daiva Motiejūnienė   Mokytoja  
Irena Sipavičienė   Mokytojo padėjėja  
Julija Ališauskienė   Mokytojo padėjėja  
Nijolė Juškevičienė   Mokytojo padėjėja  
Dovilė Gaižaitienė   Mokytojo padėjėja  
Lina Buzelienė   Mokytojo padėjėja  
Daina Ernestina Kondrotienė   Mokytojo padėjėja  
Brigita Uselienė   Mokytojo padėjėja  
Aušra Povilaitienė   Mokytojo padėjėja  
Daiva Masionienė   Mokytojo padėjėja  
Marija Steponavičienė   Virtuvės pagalbinė darbininkė  
Irena Grilauskienė   Virėja  
Odeta Ramutienė   Vyr. virėja  
Ona Škėmienė   Sandėlininkė  
Aldas Pranaitis   Pastatų priežiūros darbininkas  
Algimantas Galasevičius   Kiemsargis  
Antanas Daubaras   Kiemsargis  
Lina Varanauskienė   Valytoja  

*Motinystės atostogose

Loreta Levanauskienė, direktorė

Loreta Levanauskienė, direktorė

 • III vadybinė kvalifikacinė kategorija
 • Direktorės pareigas eina nuo 2018 m.
 • Vadybinio darbo stažas - 11 m.
+370 37 420 165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 • Vyresniosios neformaliojo ugdymo mokytojos (kūno kultūra) kvalifikacinė kategorija
 • Direktorės pavaduotojos ugdymui pareigas eina nuo 2017 m.
 • Pedagoginio darbo stažas - 7 m.
+370 37 420 165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rita Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Rita Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

+370 37 244 787
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 • 1
 • 2

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

Paieška

 herbas  lop1