Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virtualios parodos „MYLIMAI MAMYTEI“ vaikų darbeliai

Psichologės patarimai tėvams karantino metu

Vaikų dienotvarkės šablonas

Vaikų dienotvarkės pavyzdys

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ pasirengimo nuotoliniam darbui priemonių planas

Nuorodos į grupių veiklas :

Varpeliai           https://padlet.com/jurgita2017/rve2p0yhy6rdyk1n

Ramunėlės      https://padlet.com/greta919/ktyzalvjo6ktl4ov

Bitutės              https://padlet.com/tomas4x4/n16t8yq9hvmuejzz?fbclid=IwAR3LIi5aSEPgwkotkQXbdRz87RygyePeh1oiYxFDzheY60YSJt1PIIo8wsM

Boružėlės         https://padlet.com/eeenrika/9qq4u4z95m3i

Ežiukai               https://padlet.com/vilmaju6368/tbkbqccet3els8m5

Ramunėlių       https://padlet.com/odetalog/lk71o0dsqe4hjonr

Žiogelių             https://padlet.com/odetalog/lk71o0dsqe4hjonr

 

 

 

1,2 proc. parama

DĖKOJAME BENDRUOMENEI, REMIANČIAI LOPŠELĮ-DARŽELĮ „BORUŽĖLĖ“

 

PARAMOS GAVĖJO DUOMENYS:
Paramos gavėjo kodas 195473374;
Paramos gavėjo pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“;
Buveinės adresas: Bitininkų g. 21, LT-46382 Kaunas;
Bankas AB Bank Luminor;
Banko kodas 40100;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT774010042501884203.

Norintys lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ pervesti iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį :

Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/.

Nuoširdžiai dėkojame!

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01

DĖL NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI MOKYKLOSE, VYKDANČIOSE PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO

„DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:

Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

Pirmenybė teikiama šiems vaikams:

 1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 2. rotuojamo (perkeliamo) kario vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę;
 3. vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga (galioja švietimo įstaigose, kuriose teikiama tokia paslauga);
 4. vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga ir nuolatinė slauga (galioja švietimo įstaigose, kuriose teikiama tokia paslauga);
 5. vaikams, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu);
 6. įvaikintiems arba globojamiems vaikams;
 7. prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
 8. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
 9. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
 10. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
 11. vaikams, iš Savivaldybės iniciatyva likviduotos švietimo įstaigos.

Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 2 ir 7 punktus).

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal 1, 2, 3, 4 ir 5 punktus. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal 6-11 punktus, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu per 5 darbo dienas informuoti švietimo įstaigą arba Švietimo skyrių. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.

Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Prašymus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tėvai (globėjai) gali pateikti bei sužinoti eilės numerį, elektroniu adresu: http://idarzeli.kaunas.lt

 Už tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Oresta Augustanavičienė, tel. nr. 8 37 249001

Registruojant vaiką vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.

Dėl visų maitinimų atsiskaitymo

Dėl perkėlimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Dėl maitinimų skaičiaus

Dėl nelankymo pateisinimo vasaros laikotarpiu

Dėl lankymo datos perkėlimo

Dėl nelankymo pateisinimo

Dėl permokos grąžinimo

Dėl vaiko pavardės keitimo

Bendras prašymas

Dėl 50 proc. mokesčio sumažinimo už darželio lankymą

Dėl 100 proc. mokesčio sumažinimo už darželio lankymą

Dėl išbraukimo iš laukiančiųjų eilėje sąrašų

Dėl išbraukimo iš sąrašų

Dėl maitinimo atsisakymo

Dėl pietų miego


Mus surasite:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-28 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS

Naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo patirtį, teikti suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuoti srautą. Spustelėdami „Priimti visus“ sutinkate su mūsų slapukų naudojimu Skaityti Privatumo politika