1,2 proc. parama

DĖKOJAME BENDRUOMENEI, REMIANČIAI LOPŠELĮ-DARŽELĮ „BORUŽĖLĖ“

 

PARAMOS GAVĖJO DUOMENYS:
Paramos gavėjo kodas 195473374;
Paramos gavėjo pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“;
Buveinės adresas: Bitininkų g. 21, LT-46382 Kaunas;
Bankas AB Bank Luminor;
Banko kodas 40100;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT774010042501884203.

Norintys lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ pervesti iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį :

Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/.

Nuoširdžiai dėkojame!

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A-339 „DĖL NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI MOKYKLOSE IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

„DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

Prašymus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tėvai (globėjai) gali pateikti bei sužinoti eilės numerį, elektroniu adresu: http://idarzeli.kaunas.lt

 Už tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Oresta Augustanavičienė, tel. nr. 8 37 249001

Registruojant vaiką vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.

Dėl visų maitinimų atsiskaitymo

Dėl perkėlimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Dėl maitinimų skaičiaus

Dėl nelankymo pateisinimo vasaros laikotarpiu

Dėl lankymo datos perkėlimo

Dėl nelankymo pateisinimo

Dėl permokos grąžinimo

Dėl vaiko pavardės keitimo

Bendras prašymas

Dėl 50 proc. mokesčio sumažinimo už darželio lankymą

Dėl 100 proc. mokesčio sumažinimo už darželio lankymą

Dėl išbraukimo iš laukiančiųjų eilėje sąrašų

Dėl išbraukimo iš sąrašų

Dėl maitinimo atsisakymo

Mus surasite:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

  • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
  • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
  • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
  • 2002-03-28 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
  • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.

coccinelle 005

  • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
  • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS