Mūsų darželis facebook icon Phone icon Email icon

coccinelle 005

saulutebbb.resized

Įstaigos tarybos ir komisijos

METODINĖ TARYBA

 • Pirmininkė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Sekretorė - Enrika Urbanskytė, vyresnioji mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Narė - Virginija Rundzienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Vilma Juodienė,mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Jurgita Vaitekūnienė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Jurgita Makarevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Loreta Levanauskienė, direktorė
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja (priešmokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Aušra Gudaitienė, vyresnioji mokytoja (ikimokyklinio ugdymo programa)
 • Narė - Angelė Vasiliauskienė, logopedė
 • Narė - Greta Piličiauskienė, psichologė
 • Narė - Vaida Šokelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • Pirmininkė - Loreta Levanauskienė, direktorė
 • Sekretorė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja
 • Narė - Angelė Vasiliauskienė, logopedė
 • Narė - Edita Mikelionienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

 • Pirmininkė - Oresta Augustanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Sekretorė - Indrė Rimkevičienė, mokytoja
 • Narė - Asta Sladkevičienė, mokytoja
 • Narė - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja

ĮSTAIGOS TARYBA

 • Pirmininkas - Tomas Makarevičius, bendruomenės atstovas
 • Pirmininko pavaduotojas - Gediminas Liaudanskas, bendruomenės atstovas
 • Pirmininko pavaduotoja - Natalija Kupčinskienė, vyresnioji mokytoja
 • Sekretorė - Emilija Melnikova, raštvedė
 • Narys - Gediminas Liaudanskas, bendruomenės atstovas
 • Narė - Simona Keblienė, bendruomenės atstovė
 • Narė - Dovilė Gaižaitienė, auklėtojo padėjėja
 • Narė - Gintarė Raižienė, šokių mokytoja
 • Vilma Juodienė, mokytoja
 • Narė - Asta Sladkevičienė, mokytoja
 • Virginija Rundzienė, mokytoja
 • Aušra Gudaitienė, mokytoja

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

Paieška

 herbas  lop1

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.