Apie Mus

Istorija

Istorija

 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 iki 2020-10-12 vadovavo direktorė Loreta Levanauskienė


Vizija

Vizija

 • Moderni, tobulėjanti, siekianti aukštų tikslų ikimokyklinė įstaiga, vaikui ir šeimai teikianti kokybiškas paslaugas, ugdymą grindžianti inovatyviais metodais ir modernia aplinka, racionalliai naudojanti įstaigai skirtas lėšas, bendruomenės nariai nuolat tobulėjantys, dvasiškai turtingi ir saugūs.


Misija

Misija

 • Institucija teikianti kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, atvira bendravimui ir bendradarbiavimui, kurianti sveikas ir saugias ugdymo(-si) sąlygas, sėkmingai ruošianti mokyklai įvairių poreikių vaikus, užtikrinanti tinkamas sąlygas augti kaip laisvai, kūrybingai, mąstančiai asmenybei.


Vertybės if filosofija

Vertybės if filosofija

,,Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos.“ – E. G. Habardas. Didžiausia vertybė lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ – vaikas. Įstaigos bendruomenė – vadovai, auklėtojos, specialistai, aptarnaujantis personalas, ugdytinių tėvai, vietos bendruomenės atstovai apjungia savo pastangas, gebėjimus ir kompetencijas tam, jog būtų kuriamos ugdymo (-si) erdvės, o bendruomenėje derėtų humaniškumo, kūrybiškumo, mokymosi visą gyvenimą pajautos, kitos visus vienijančios bendražmogiškosios vertybės. Siekdami įgyvendinti lopšelio-darželio misiją bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis:
 • Bendradarbiavimas – susitardami, drauge veikdami siekiame bendro tikslo.
 • Pagarba kiekvienam žmogui – dideliam ir mažam, svarbiam, unikaliam, gerbiame jį, vertiname jo nuomonę.
 • Kompetencija – vertiname profesionalumą, darbštumą, atsakingumą darbe ir gerų rezultatų siekimą.
 • Tobulėjimas – mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe.
 • Atvirumas – dalijamės įgyta patirtimi ir mokomės iš kitų.
 • Lojalumas – mylime savo darželį ir didžiuojamės juo, tikime tuo ką darome ir stengiamės tai daryti geriausiai.


Savitumas

Savitumas

 • Kauno lopšelis-darželis "Boružėlė" yra Aleksoto mikrorajone prie VDU botanikos sodo ir Moksleivių aplinkotyros centro, todėl glaudžiai bendradarbiauja su šiomis įstaigomis: rengiami ir įgyvendinami bendri projektai, vyksta bendros šventės, dažnai organizuojamos išvykos, vyksta įvairūs renginiai. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdyti vaikų gebėjimą suprasti gamtos pasaulį ir bendrauti su juo, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą. Šios priemonės skatina vaikų bendradarbiavimą, aktyvumą, leidžia atsiskleisti vaikų gabumams, puoselėja ugdomąsias vertybes. Įstaigos geografinė padėtis yra palanki ugdyti gamtos pažinimą, stengiamasi kuo įvairiau išnaudoti esamas galimybes. Kiekviena darželio grupė savita, atvira, turinti savo originalų stilių, vaikai renkasi veiklą pagal interesus ir poreikius. Ugdymas orientuotas į vaiką garantuoja kiekvieno vaiko gebijimų ugdymąsi.
 • Įstaigą lanko 244 vaikai. Ugdymas organizuojamas nuo lopšelio iki mokyklos. Lanksti įstaigos struktūra tenkina vaikų poreikius, tėvų lūkesčius.
 • Įstaigoje veikia 13 grupių, iš jų 3 ankstyvojo ugdymo, 8 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupė.
 • Ugdymas vykdomas remiantis Lopšelio - darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
 • Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuotos pedagogės, psichologė, logopedė, muzikos ir kūno kultūros pedagogės. Jos nuolat tobulina savo kvalifikaciją: lanko seminarus, konferencijas, dalyvauja įvairių fondų organizuojamuose projektuose, dalijasi gerąją patirtimi su kitų įstaigų specialistais.


 


Mus surasite:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-28 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS

Naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo patirtį, teikti suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuoti srautą. Spustelėdami „Priimti visus“ sutinkate su mūsų slapukų naudojimu Skaityti Privatumo politika