Kauno lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“, siekiant gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę bei plečiant ugdymo erdves, yra vykdomas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0002 ,,Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“. Projektu planuojama didinti įstaigos veiklos efektyvumą, įkuriant naujas ikimokyklinio ugdymo vietas, modernizuojant infrastruktūrą. Planuojamas įstaigos aprūpinimas reikiamomis priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Projektu planuojama atnaujinti ne mažiau kaip keturias vaikų ugdymo grupes ir joms priskiriamų erdvių patalpas, kurios bus modernizuojamos ir pritaikomos kokybiškai vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pagal Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijas. Naujose grupėse bus formuojama atviro tipo erdvinė struktūra, bus užpildyta įranga ugdymui bei veiklai. Plečiant edukacines erdves, pirmame aukšte numatoma daugiafunkcinė ugdymosi erdvė visai darželio bendruomenei.

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ modernizavimo projektu siekiama įgyvendinti naujoves, modernias idėjas, prasmingai panaudojant jas ugdymo ir veiklos erdvėse.

kuriame Lietuvos ateiti

Lopšelyje – darželyje „Boružėlė“ nuo 2019 m. iki 2021 m. bus įgyvendinamas IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0014

„MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS“ 

 

kuriame Lietuvos ateiti

 

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“, siekiant gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, yra pradedamas projekto „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme, integruojant specialiųjų poreikių vaikus“ įgyvendinimas. Projekto metu Kauno l-d „Boružėlė“ ir partnerės - Kauno l-d „Varpelis“, Kauno l-d „Radastėlė“, Kauno l-d „Želmenėlis“, Klaipėdos r. Vėžaičių l-d, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, pritaikydamos mokymosi per judesį metodiką, padedančią integruoti specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes.

Šio projekto metu numatomos vykdyti veiklos skirtos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijai didinti, įgyti teorinių ir praktinių žinių, sukurti ikimokyklinių įstaigų tinklą, diegti „Mokymosi per judesį“ metodą į ugdymo procesą bei inovatyviai IKT įrangai įsigyti.

Projekto metu bus padidinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė ir įvairovė, labiau atitinkanti pedagogų bei vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius.

imo kubai

 

 

 

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

  • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
  • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
  • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
  • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
  • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
  • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018-01-31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
  • Nuo 2018-02-01 iki 2020-10-12 vadovavo Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

  • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
  • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS