coccinelle 005

saulutebbb.resized

Cart

Varpelių

Grupės darbo valandos 7.00-19.00
Vaikų amžius 3 m.

Auklėtojos: Jurgita Vaitekūnienė ir Regina Marazienė
Auklėtojos padėjėja: Julija Ališauskienė

"Linksma mums kiekvieną dieną,
Turime gerus draugus,
Kartu žaidžiam žaidimus.
Patys rengiamės sportuojam,
Daineles gražias dainuojam.
Piešiam, lipdom, aplikuojam,
Aptariam, daug diskutuojam.
Mokame mes pramogauti,
Su visais gražiai bendrauti!"

Monday, 05 Vasaris 2018

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

  • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
  • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
  • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
  • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
  • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
  • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
  • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

  • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
  • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.