coccinelle 005

saulutebbb.resized

Svarbi informacija tėveliams

Gerbiami Tėveliai,

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, bei siekiant kuo geriau organizuoti ugdymo procesą nuo 2020 m. birželio 01 d. – 2020 m. gegužės 31 d. (karantino laikotarpiu):

INFORMUOJAME:

 1. Įstaiga karantino laikotarpiu dirbs nuo 7.00 val. iki 19.00 val. „Varpelių“ grupė (prailginta) dirbs nuo 7.00 iki 19.00 val. Prašome tėvelių informuoti grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojas dėl poreikio lankyti prailgintą grupę. Kitų grupių darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val.
 2. Rekomenduojama ugdyti vaiką (-us) namuose:
  • kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis nurodytomis patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V – 483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“;
  • kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr.V-483.
 3. Vaiko (-ų) priėmimo į darželį tvarka:

3.1 asmenys, atlydintys vaiką (-us), privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Vaiką atlydėti gali tik vienas iš šeimos narių, kiti atvykę kartu asmenys laukia už vartų.

3.2. vaiko (-ų) priėmimas vykdomas per vienerius įstaigos vartelius – esančius „Laurų“ gatvėje. Priėmimas bus vykdomas sekančiai:

„Saulučių“ grupė priims „Žiogelių“ grupių vaikus Įėjimas pro II pastato  korpuso lauko duris.

„Ežiukų“ grupė priims „Ežiukų“ grupės vaikus. Įėjimas pro II pastato  korpuso lauko duris.

„Bitučių“ grupė priims „Bitučių“ grupės vaikus. Įėjimas pro II pastato  korpuso lauko duris.

„Varpelių“ grupė priims „Ramunėlių“ grupės vaikus Įėjimas pro I pastato  korpuso lauko duris.

„Zuikučių“ grupė priims „Zuikučių“ grupės vaikus. Įėjimas pro II pastato  korpuso lauko duris.

„Boružėlių“ grupė priims „Žirniukų“ grupės vaikus Įėjimas pro I pastato  korpuso lauko duris.

Prie šio įėjimų Jūsų lauks paskirtas įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones (kaukę, pirštines), bekontakčiu termometru matuos vaiko kūno temperatūrą. Labai prašome, iš anksto vaikams paaiškinti apie šią procedūrą;

            3.3. pamatavus temperatūrą ir nepasireiškus karščiavimui, vaiką (-us) į grupę palydės laukianti ikimokyklinio ugdymo auklėtojos padėjėja/mokytoja;

                      3.4. susidarius didesniam atėjusiųjų skaičiui, prašome išlaikyti saugų, didesnį kaip 2 m., atstumą;

          3.5. vaiką (-us) atvedus į įstaigą, kuriems pasireikš karščiavimas (37,3 0C ir daugiau), kurie turės ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 80 punkte, dalyvauti ugdymo procese negalės – nebus priimami į įstaigą;

          3.6. ugdymo proceso metu, išryškėjus bent menkiausiems vaiko (-ų) sveikatos ligos požymiams, Jūs būsite informuoti ir privalėsite skubiai paimti vaiką (-us) iš įstaigos;

          3.7. atsižvelgiant į sugrįžtančių vaikų skaičių, dėl negalinčių grįžti į darbo vietą darbuotojų, dirbs ne visos įstaigos grupės, todėl Jūsų vaikas (-ai) gali būti nukreipiamas į grupę, kurios nelankė iki karantino. Mokytojai ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja taip pat gali būti ne Jūsų vaiko (-ų) grupės. Labai prašome suprasti susidariusią situaciją.

 1. Vaiko (-ų) atsiėmimo iš darželio tvarka:

4.1. į įstaigos teritoriją gali įeiti tik vienas šeimos asmuo;

4.2. prieš leidžiant vaiką į namus, grupės darbuotojas vaikui pamatuoja temperatūrą;

4.3. vaikui nesant lauko žaidimų aikštelėje, atsiimantysis skambina auklėtojai telefonu ir pasiima vaiką nuo durų, pro kurias jį atvedė (iki durų jį palydės paskirtas darbuotojas).

4.4. Atsiėmus vaiką (-us), draudžiama pasilikti įstaigos teritorijoje.

 1. 5. Apie vaiko (-ų) neatvykimą į įstaigą iki 9.00 prašome informuoti grupės mokytoją.
 2. Vaikui ar jo šeimos nariui, įtarus ar patvirtinus COVID 19 infekciją, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.
 3. Atidarius įstaigą, nuotolinis vaikų ugdymas bus teikiamas atsižvelgiant į mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų tiesioginio darbo su vaikais užimtumą įstaigoje.
 4. Vaikui (-ams) Vyriausybės skelbiamo karantino laikotarpiu nelankant ugdymo įstaigos, už vaiko išlaikymą įstaigoje mokėti nereikės.

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė

Loreta Levanauskienė

8683 59498

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018-01-31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018-02-01 iki 2020-10-12 vadovavo Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2