Mūsų darželis facebook icon Phone icon Email icon

coccinelle 005

saulutebbb.resized

Vertybės ir filosofija

Vertybės if filosofija

Vertybės if filosofija

,,Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos.“ – E. G. Habardas. Didžiausia vertybė lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ – vaikas. Įstaigos bendruomenė – vadovai, auklėtojos, specialistai, aptarnaujantis personalas, ugdytinių tėvai, vietos bendruomenės atstovai apjungia savo pastangas, gebėjimus ir kompetencijas tam, jog būtų kuriamos ugdymo (-si) erdvės, o bendruomenėje derėtų humaniškumo, kūrybiškumo, mokymosi visą gyvenimą pajautos, kitos visus vienijančios bendražmogiškosios vertybės. Siekdami įgyvendinti lopšelio-darželio misiją bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis:
 • Bendradarbiavimas – susitardami, drauge veikdami siekiame bendro tikslo.
 • Pagarba kiekvienam žmogui – dideliam ir mažam, svarbiam, unikaliam, gerbiame jį, vertiname jo nuomonę.
 • Kompetencija – vertiname profesionalumą, darbštumą, atsakingumą darbe ir gerų rezultatų siekimą.
 • Tobulėjimas – mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe.
 • Atvirumas – dalijamės įgyta patirtimi ir mokomės iš kitų.
 • Lojalumas – mylime savo darželį ir didžiuojamės juo, tikime tuo ką darome ir stengiamės tai daryti geriausiai.

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

Paieška

 herbas  lop1