coccinelle 005

saulutebbb.resized

Vertybės ir filosofija

Vertybės if filosofija

Vertybės if filosofija

,,Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos.“ – E. G. Habardas. Didžiausia vertybė lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ – vaikas. Įstaigos bendruomenė – vadovai, auklėtojos, specialistai, aptarnaujantis personalas, ugdytinių tėvai, vietos bendruomenės atstovai apjungia savo pastangas, gebėjimus ir kompetencijas tam, jog būtų kuriamos ugdymo (-si) erdvės, o bendruomenėje derėtų humaniškumo, kūrybiškumo, mokymosi visą gyvenimą pajautos, kitos visus vienijančios bendražmogiškosios vertybės. Siekdami įgyvendinti lopšelio-darželio misiją bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis:
 • Bendradarbiavimas – susitardami, drauge veikdami siekiame bendro tikslo.
 • Pagarba kiekvienam žmogui – dideliam ir mažam, svarbiam, unikaliam, gerbiame jį, vertiname jo nuomonę.
 • Kompetencija – vertiname profesionalumą, darbštumą, atsakingumą darbe ir gerų rezultatų siekimą.
 • Tobulėjimas – mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe.
 • Atvirumas – dalijamės įgyta patirtimi ir mokomės iš kitų.
 • Lojalumas – mylime savo darželį ir didžiuojamės juo, tikime tuo ką darome ir stengiamės tai daryti geriausiai.

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.